06 1308 0949 info@nextmyle.nl

Nu de maatschappij langzaam opengaat, zien we ook de snelwegen weer volstromen. Terug naar kantoor. Wat is er gebeurd met het idee dat we massaal hybride gaan werken? Naar 3-2-2*?

Veel bedrijven waren de weg naar hybride werken al ingeslagen voor Covid19. De anderen volgden, noodgedwongen door de pandemie. We hebben bewezen dat we het kunnen. Dus vanwaar weer volledig terug naar kantoor? Natuurlijk hebben we elkaar gemist. De momenten bij het koffieapparaat bleken goud waard. De goede roddels, het vragen hoe het met de ander gaat, beslissingen die net even wat gemakkelijker werden genomen. En vergeet niet het loopje, even lichaamsbeweging. We hebben het gemist.

Echter de afgelopen periode van thuiswerken heeft ook zijn voordelen laten zien. Denk aan flexibiliteit, hogere productiviteit, besparingen van tijd, woon- werkverkeer en werkplekken. Na gesprekken met een aantal (grote) organisaties blijkt dat juist vastgoed een drijfveer is om medewerkers volledig terug naar kantoor te laten komen. De ruimte hebben ze toch.

Wat is er gebeurd met het goede voornemen van hybride werken? Lange termijn vastgoed, oftewel een langdurig huurcontract c.q. het bezit van panden, is de boosdoener. Los van het feit dat door minder woon-werkverkeer er een substantiële bijdrage aan het verminderen van CO2 uitstoot wordt gegeven, zouden we niet juist een geheel andere discussie moeten hebben?  Namelijk de discussie vanuit de medewerker. Wat wil die? Het merendeel van de medewerkers blijkt graag hybride te werken. Het resultaat uit vele onderzoeken. Het 3-2-2* principe lijkt het nieuwe normaal. Medewerkers zullen hybride werken zien als één van de benefits van een werkgever.

En toch maken bedrijven een keuze voor wel of niet hybride werken, gedreven vanuit vastgoedstrategie. Je ziet ook organisaties twijfelen over de beslissing moet het nieuwe kantoor er wel komen? Bouwprojecten worden uitgesteld of aangepast. Mijn advies aan organisaties die vastzitten aan een langdurige huur of eigen pand, denk aan het anders inrichten van je kantoorruimte en faciliteer tevens de wens van hybride werken. Kantoren inrichten ter stimulatie van (creatieve) brainstormsessies en innovatieprocessen en die ruimte geven voor een sociale ontmoeting. Ontmoetingen die niet mogelijk zijn via beeldscherm of telefoon of minder effectief bleken te zijn komen zo veel beter tot zijn recht. Andere werkzaamheden lenen zich prima voor thuis. Kortom, een win-win. Want het is niet een kwestie van wel of niet hybride werken, maar hoe richt je dit op een juiste en efficiënte manier in, zodat zowel de organisatie als de medewerker er profijt van hebben.

Gelukkig zijn er ook bedrijven die het al goed op orde hebben. Die het nieuwe werken, hybride werken, hebben omarmd en hun medewerkers een rol laten spelen in de opzet daarvan.

Wat wil jij of doet jouw organisatie? Hybride of back to the office?

*3 dagen thuis, 2 dagen kantoor, 2 dagen vrij