06 1308 0949 info@nextmyle.nl

Cultuuronderzoek & Advies

“The first step toward change is awareness, the second is acceptance” quote Nathaniel Branden

Bedrijfsuitdagingen blijven, wat nu?

We vormen geen team. Processen verlopen stroperig. Medewerkers klagen, mopperen of vertrekken. Efficiency en innovatie blijven uit. We gaan best goed, maar het kan beter. De fusie is niet zo’n succes als gehoopt. Hoe maak ik mijn organisatie toekomstbestendig? Waarom gaat het hybride werken niet soepel?

Een greep uit de vele vragen en uitdagingen die als organisatie op je pad komen en succes in de weg staan.

Cultuur als aandachtspunt voor iedere leider

Bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol in de mate van succes van je organisatie. Het beïnvloedt werkplezier, verbinding, innovatie, ontwikkeling en daarmee productiviteit.

Het kent echter ook een keerzijde. Als de cultuur niet lekker werkt en dus een belemmerde factor is, stagneert de boel en behaal je niet of nauwelijks je doelen, laat staan groei van je organisatie en je mensen. Medewerkers voelen zich minder gemotiveerd en betrokken. Belangrijk dus om inzicht te hebben in je organisatiecultuur.

Jouw bedrijfscultuur als kantelpunt voor verandering

Kennis van je bedrijfscultuur geeft duidelijkheid over het functioneren van je organisatie. Bovendien helpt het je bij veranderingen.

Door inzicht en begrip over waarom iets gaat zoals het gaat, wat de successen en aandachtspunten zijn binnen je bedrijf, weet je ook wat er anders moet. Dat geeft ruimte voor verandering en daarmee het succesvoller maken van je organisatie. En zou dat niet fantastisch zijn?

Hoe maak je cultuur tastbaar?

Je denkt nu vast cultuur is ongrijpbaar, niet te meten of vast te pakken. Elke organisatie is uniek. Het wezenlijke verschil zit hem in het gedrag van je medewerkers. Door met een open blik te observeren, mee te lopen, te horen, te zien en te voelen, krijg ik een beeld van wat er in jouw organisatie gebeurt. 

Aan welke knoppen moet je draaien?

Dat wat mij opvalt door onbevangen en onbevooroordeelde observatie, koppel ik terug. Het resultaat geeft vast en zeker een ‘o ja zo gaat dat bij ons’ gevoel. Ongetwijfeld komen er ook totaal onverwachte zaken naar boven. Zaken die veel waardevoller zijn en relevant voor gewenste verandering. Of situaties die nu ineens helder worden of waarvan je denkt hier willen we iets mee. Die inzichten koppel ik aan adviezen, die je helpen een volgende stap te zetten en het een stuk gemakkelijker maken (gedrags)veranderingen door te voeren. 

De enige juiste actie nu

is contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij helderheid krijgen in je bedrijfscultuur, zodat je klaar bent voor de toekomst en groeit naar een efficiënte, positieve en succesvolle organisatie.

Inzicht in je bedrijfscultuur helpt bij verandering en maakt de weg vrij naar een succesvollere organisatie met geïnspireerde en gemotiveerde medewerkers.

Nieuwsgierig of behoefte aan sparren?

Your NEXTmove: stuur een bericht naar info@nextmyle.nl of bel 06 1308 0949