06 1308 0949 info@nextmyle.nl

Veel bedrijven hebben inmiddels het hybride werken omarmd. Maar of dat op een succesvolle manier gaat is de vraag.

Er zijn bedrijven die de deuren hebben geopend en denken dat het daarna vanzelf als vanouds gaat. Werken op de manier van voor de pandemie. Al dan niet met toestemming om één of twee dagen thuis te werken. Gelukkig zijn er ook organisaties die er serieus aandacht aan geven. Die het nieuwe werken, de hybride variant, hebben omarmd en hun medewerkers een rol laten spelen in de opzet daarvan.

Hybride werken zorgt in eerste instantie voor uitdagingen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is hybride werken niet ontstaan door de pandemie. De wens was er al voor Covid19, alleen heeft het een enorme boost gekregen doordat iedereen noodgedwongen thuis kwam te zitten. Het thuiswerken heeft voordelen opgeleverd die we niet meer willen verliezen. Echter, het geeft ook uitdagingen.

Bovendien verandert de werkcultuur. Medewerkers vragen zich steeds meer af, waar doe ik het voor, vind ik mijn werk nog wel leuk? Zeker in de tijd dat we massaal thuis werkten en er dus minder of zelfs geen sociaal contact was. Bedrijven waar sociaal contact hun aantrekkingskracht was, zien een grotere uitstroom van hun mensen en zullen dus moeten veranderen om medewerkers te koesteren, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Het aanbieden van hybride werken op maat, kan een oplossing zijn.

De kunst van het goed implementeren van hybride werken is dit samen te doen, management en medewerkers. De vraag is, hoeveel samen is er nodig, hoeveel maatwerk, wat willen we, wat hebben we daarvoor nodig etc. Dit begint met een onderzoek naar wat de wens is van de medewerker? Het is gemakkelijk hieraan voorbij te gaan of dit als management zelf in te vullen. Echter draagvlak ontstaat bij betrokkenheid, mede-eigenaarschap en vertrouwen.

Juist nu is het belangrijk de dialoog aan te gaan, buiten de lijntjes te gaan kleuren en het werk anders in te richten. We moeten af van het model ‘one size fits all’ naar maatwerk per organisatie, per team en zelfs per medewerker. Dat dat niet van de één op de andere dag soepeltjes verloopt is evident. Gaandeweg samen leren, met vallen en opstaan, wat werkt en wat niet. En bovenal accepteren dat we in een overgangsfase zitten, ook wel liminale fase genoemd.  Zo blijf je als organisatie interessant voor je medewerkers, groeit het wederzijds vertrouwen, stijgt de NPS* en daarmee ook het succes.

Worstel jij binnen je organisatie met het hybride werken, neem dan contact op via info@nextmyle.nl voor het aanmeten van het maatpak ‘hybride werken’

*Netto Promoter Score