06 1308 0949 info@nextmyle.nl

Dat culturen binnen bedrijven veranderen, staat als een paal boven water. Of je dat nu wilt of niet. De ultieme vraag is echter, is de verworven of evoluerende bedrijfscultuur, de gewenste cultuur?

Daarvoor moet je een stapje terug. Wat is cultuur eigenlijk? Wat vormt cultuur? Binnen de corporate antropologie spreken we over bedrijfscultuur, als de cultuur die uniek is voor een bedrijf of organisatie. Feitelijk is cultuur het resultaat van unieke antwoorden op universele vragen. De ziel van de onderneming. Een gezamenlijk eigendom. Vragen als; Wat maakt de organisatie uniek?, Wat zijn de kernwaarden?, Hoe zijn de omgangsvormen?, Hoe verhouden medewerkers zich tot elkaar?, Hoe is de communicatie, welke taal spreek je?, Wat straal je als organisatie uit?, Wat zijn de ongeschreven regels, de gedeelde waarden?, enzovoort. Allemaal vragen die unieke antwoorden opleveren. Soms heel duidelijk, soms minder zichtbaar.

Bedrijfscultuur beïnvloedt veranderingen c.q. het functioneren van je organisatie. Maar zeker ook andersom. Veranderingen hebben invloed op cultuur. Denk aan fusies, overnames, een andere CEO, wetgeving etc. Zo voelen velen inmiddels dat de bedrijfscultuur ook wijzigt met de komst van hybride werken. Of dit nu al voor de pandemie was ingevoerd, of uit het niets werd geïmplementeerd vanuit pure noodzaak. Hybride werken zorgt voor andere omgangsvormen, er gelden andere regels, verbindingen zijn meer formeel, er is minder sociale interactie etc. Antwoorden op eerdergenoemde, universele vragen veranderen. Kortom, dit heeft gevolgen voor de bedrijfscultuur.

En dan zijn we terug bij de oorspronkelijke vraag, die iedere organisatie zich zou moeten afvragen? Is de (veranderende) bedrijfscultuur, de gewenste cultuur? Is dat antwoord nee, dan is het tijd voor herordening. Een pas op de plaats. Weer terug naar de basis. Wie en wat wil je zijn, hoe ga je met elkaar om en wat wil je uitstralen? Wat vind je als organisatie echt belangrijk? Dit vervolgens ook communiceren en nog belangrijker, doen! Het goede voorbeeld geven op alle niveaus in de organisatie. Zichtbaar en helder.

Fijn om te weten. Cultuur ontstaat niet ‘overnight’, maar krijgt geleidelijk vorm. Die overgangsfase noemen we de liminale fase. Een fase waarin aanpassingen gedaan kunnen worden. Een tijd van experimenteren en leren. Maak daar gebruik van.