06 1308 0949 info@nextmyle.nl

Patronen, iedereen heeft ze, iedereen (her)kent ze. Ze zijn overal. In de natuur, in landen, in geloof, in ons dagelijks leven, als persoon of in een organisatie. Soms makkelijk te herkennen, soms wat lastiger, soms nieuw en soms al eeuwenoud. Patronen ontstaan vanuit overtuigingen, gewoonte en achtergrond. Als individu neem je die altijd mee. Zeg maar je DNA en je bias.

Bij organisaties hangen patronen vaak samen met het product, de service of haar oorsprong (denk aan familiebedrijven). Ze vormen als het ware combinaties van individuele patronen en smelten samen tot één geheel. Dat is ook een reden waarom mensen zich bij het ene bedrijf heel ‘thuis’ voelen en bij een ander in ‘no time’ vertrekken.

Als corporate antropoloog leer je patronen waar te nemen en te duiden om ze vervolgens te kunnen gebruiken of op zijn minst om er rekening mee te houden. Patronen zijn er in alle lagen van je organisatie. Ze vertalen zich op verschillende manieren. Bij het teruggeven van wat wij als antropoloog zien, horen we vaak herkenning en vallen dingen op zijn plek.

Het doorbreken van patronen kan voordelen hebben voor een organisatie. Het kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe manieren van werken, het verbeteren van processen, vergroten van creativiteit of innovatie bevorderen. Er zijn ook risico’s en uitdagingen bij het doorbreken van patronen. Vooral als deze lange tijd bestaan. Medewerkers zijn de bestaande patronen gewend en staan minder open voor verandering. Dit geeft onzekerheid en onrust, juist als niet bekend is wat te verwachten.

Het belangrijkste is goed te overwegen wat het doel is van het doorbreken van patronen en hoe eventuele nieuwe patronen het beste geïntroduceerd kunnen worden. Daarbij is het van belang de hele organisatie te betrekken. Zorg voor ondersteuning vanuit het management en pas de kracht van herhaling toe. En vergeet niet, successen te vieren.

Een goed voorbeeld is hybridewerken. Voor de coronaperiode stonden weinig bedrijven er open voor. Ten tijde van de corona-epidemie kon hybridewerken ineens wel en ook snel. Weliswaar noodgedwongen maar toch. Het werkte. Nu het aantal coronagevallen op haar retour is, zie je organisaties in hun oude gewoonten terugvallen. De reden is vaak simpel. De verandering krijgt geen blijvende aandacht, er is geen duidelijk beleid en/of (management)ondersteuning.

Nieuwsgierig naar meer of op zoek naar hulp bij verandering? Neem contact op en ik leg het je graag uit. Zie ook mijn laatste twee posts als inspiratie.